Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

Συντήρηση συστημάτων

Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, συμβατικής και διευθυνσιοδοτούμενης, από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών.

Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης (αερίων, νερού κλπ) και πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων, από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο υδραυλικών.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως Αναγνωρίσμένη Εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.κατά KYA 618 με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109.

MIRTEC logo new