Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

Μελέτες - Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις συστημάτων κατάσβεσης, πυροσβεστικών δικτύων και συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα συνεργεία μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και πιο σύγχρονα εργαλεία όπως βιδολόγους, μηχάνημα αυλάκωσης σωληνώσεων, ηλεκτροσυγκόλληση κλπ για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πραγματοποίηση των απαιτήσεων της πυροπροστασίας.

Εγκατάσταση πυράντοχων συστημάτων ξηράς δόμησης, πυράντοχων θυρών, πυροδιαμερισμάτων και πυροφραγμών.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως Αναγνωρίσμένη Εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.κατά KYA 618 με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109.

MIRTEC logo new