Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Αναγομώσεις γίνονται από το αρμόδιο άτομο με σύγχρονα μηχανήματα γόμωσης πυροσβεστήρων για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας και πληρούν του όρου καλής και ασφαλούς λειτουργίας των προδιαγραφών.

Σύντομη παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων σας από και στον χώρο σας (εντός Αθηνών) κατόπιν συνεννοήσεως σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως Αναγνωρίσμένη Εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.κατά KYA 618 με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109.

MIRTEC logo new