Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 από τον ελεγκτικό οργανισμό ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ως "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109 και "ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ" ο Νικόλαος Διαρμίσης με Αριθμό Πιστοποίησης PR-C-199.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως Αναγνωρίσμένη Εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.κατά KYA 618 με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109.

MIRTEC logo new