Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της πυροπροστασίας. Όλα τα χρόνια προσπαθώντας σκληρά, ολοένα και περισσότερο καταφέραμε να καλύψουμε όλο το αντικείμενο της πυροπροστασίας στον τομέα των υπηρεσιών, όπως:

Συντήρηση συστημάτων

Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, συμβατικής και διευθυνσιοδοτούμενης, από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών.

Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης (αερίων, νερού κλπ) και πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων, από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο υδραυλικών.

Μελέτες - Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις συστημάτων κατάσβεσης, πυροσβεστικών δικτύων και συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα συνεργεία μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και πιο σύγχρονα εργαλεία όπως βιδολόγους, μηχάνημα αυλάκωσης σωληνώσεων, ηλεκτροσυγκόλληση κλπ για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πραγματοποίηση των απαιτήσεων της πυροπροστασίας.

Εγκατάσταση πυράντοχων συστημάτων ξηράς δόμησης, πυράντοχων θυρών, πυροδιαμερισμάτων και πυροφραγμών.

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Αναγομώσεις γίνονται από το αρμόδιο άτομο με σύγχρονα μηχανήματα γόμωσης πυροσβεστήρων για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας και πληρούν του όρου καλής και ασφαλούς λειτουργίας των προδιαγραφών.

Σύντομη παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων σας από και στον χώρο σας (εντός Αθηνών) κατόπιν συνεννοήσεως σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως Αναγνωρίσμένη Εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.κατά KYA 618 με Αριθμό Πιστοποίησης AE-C-109.

MIRTEC logo new