Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PO12

Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής 12 Kgr, ξηράς κόνεως ABC 40%, με δοχείο κυλινδρικού σχήματος με στεφάνη, κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, sprinkler 68oC νίκελ, με βαλβίδα πλήρωσης και θέση για μανόμετρο, μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος στο σύνολο κατά CE από ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Δεν ορίστηκε εικόνα