Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PA6MT

Πυροσβεστήρας 6 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE, κλείστρο με κίτρινη ασφάλεια επάνω, μανόμετρο μεταλλικό, λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, ιμάντα στήριξης λάστιχου και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.