Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PA50MT

Πυροσβεστήρας τροχήλατος, 50 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, με οπή τροφοδοσίας 50mm, κόκκινος, χωριστό δοχείο - καρότσι, κλείστρο με σπείρωμα εισόδου θηλυκό, μεταλλικό μανόμετρο και λάστιχο 5 μέτρων με δικλείδα τύπου πιστολιού. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 1866 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.