Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PA12MT INOX

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς κόνεως ABC 40%, δοχείο μονόραφο, ΙΝΟΧ, πιστοποιημένο κατά CE, κλείστρο με κίτρινη ασφάλεια επάνω, μανόμετρο μεταλλικό, λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, ιμάντα στήριξης λάστιχου και βάση τοίχου.