Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PA12MT

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE, κλείστρο με ασφαλιστικό πιστοποιημένο κατά CE από TUV, με μεταλλικό μανόμετρο, με λάστιχο εκτόξευσης σκόνης και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Συσκευασμένος σε χαρτοκιβώτιο ανά τεμάχιο, επί της συσκευασίας αναγράφεται και ο αριθμός σειράς.