Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρόσβεσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Συστήματα Πυρανίχνευσης
Είδη Πυρασφαλείας
Είδη Πυρασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας
Φωτισμός Ασφαλείας

PA1 INOX

Πυροσβεστήρας 1 Kg, ξηράς κόνεως ABC 40%, δοχείο μονόραφο, INOX, με κλείστρο μινιόν και μεταλλικό μανόμετρο.